MOBI PRINT | Tel: 0903 267 989 | Mail: info@mobiprint.skReferencie

Naše vytlačené produkty používajú tieto firmy a spoločnosti:
Cestovná Kancelária AEOLUS, Alianz, SSSCR, Bratislavský kupón, OVB, Promfer s.r.o, Promile service, Asen, EMDS, Whiskybar44, Reštaurácie BRIT4, Flashtrans s.r.o., Hips mont, Work service, Elektro Stašek, Schetelig Vlčany, Provino s.r.o. ...

... množstvo iných súkromných klientov a reklamných agentúr.


Zoznam je pomerne omnoho väčší, a však niektorí zákazníci - odberatelia si neželajú zverejňovať svojich subdodávateľov.